Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, men fremdeles er det store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder arbeid og inntekt, lønn og pensjon. Både arbeidslivet og forholdet mellom arbeidsliv og ubetalte omsorgsoppgaver er i høyeste grad kjønnet. Hovedtrekk som omtales i notatet er 15. aug 2016 Oslo (NTB): En pott på 17 millioner kroner skal utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i DNB. 17. mar 2017 Vi vet at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge i hovedsak skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og at kvinner tar en større del av omsorgsoppgavene når familien får barn, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO. – Når det er lønnsforskjeller på bedriftsnivå, kommer BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET (BLD). Att: Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo. Deres ref: 200600864-/JHJS. Oslo, 15. september 2008 menn per time. Kommisjonens hovedfunn tyder på at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes både strukturelle forhold og personlige valg. Vi mener det er viktig å. dating with dignity christian anderson elementary Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 12. jan 2018 Hollywood er i fyr og flamme etter at det på tirsdag ble kjent at det skal ha vært helt enorme lønnsforskjeller mellom den mannlige og kvinnelige hovedrollen i thriller-filmen All the Money in The Også i Norge er det store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, til tross for at kvinner har mer utdanning. Tilgang: Tilgang til metadata. Tittel: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i staten : forklarbare forskjeller eller reell ulikelønn? Forfatter: Myrvold, Trine Monica. Publisert: Oslo : Institutt for samfunnsforskning, 1990. Omfang: 165 s. Overordnet post: Norbok. Språk: Norsk (Bokmål). Emne: likelønnsspørsmål · kvinnearbeid13. apr 2016 Kjersti Misje Østbakken opplyser at kvinner i Norge i dag i snitt har omtrent 12 prosent lavere timelønn enn menn. Etter lederyrker er det i høyskoleyrker og akademiske yrker forskjellene i lønn er størst mellom kvinner og menn. Men det er ikke slik at lønnsforskjeller mellom kjønnene er hugget i stein.

Menn og likestilling - Google Books Resultmed de nye medlemslandene blir lønnsforskjellen i EU omtrent 1 prosentpoeng mindre enn i Norge. Ser vi på våre nærmeste naboland ligger Sverige og Norge omtrent likt, mens forskjellen mellom kvinner og menn er om lag 2 prosentpoeng større i Danmark enn i Norge. Figur 3.1. Kvinners lønn i prosent av menns lønn  23. okt 2017 Ansatte med like lang utdanning må lønnes likt. Forskjellene er store mellom privat og offentlig ansatte, og mellom kvinner og menn.Fakta om deltid busca un amor para tu vida zaragoza Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 11. jun 2013 Siri Gerrard, professor og faglig koordinator ved Kvinnforsk på UiT, er ikke overrasket over at menn tjener mer enn kvinner ved Universitetet i Tromsø. – Vi har visst at mennene har høyere inntekt enn kvinnene. Det disse tallene viser er hvor stor forskjellen er for professorer. Og at det er lønnsforskjell mellom  «Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi.» Selv om det ikke lenger er åpen lønnsdiskriminering i Norge, er det likevel store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i arbeidslivet. Det vil alltid være noen som er lavest lønnet, men hvor står det skrevet at det alltid skal være kvinnene?8. des 2014 Kvinner i Norge burde tjene tre prosent mer enn menn. - Jo høyere opp på lønnsskalaen, jo høyere er lønnsgapet mellom menn og kvinner, sier lønnspesialist Rosalia Vazquez-Alvarez i ILO Foto: Skjermdump fra Hun mener at pappapermisjon og kvoteordninger er viktig for å få ned lønnsforskjellene.

Rapport 3:17 - Forskerforbundet. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn

Økonomi og kjønn. Selv med høy yrkesdeltakelse, mer fulltidsarbeid enn før og høyere utdanning blant kvinner, tjener kvinner mindre og har færre økonomiske ressurser enn menn. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn varierer etter alder, utdanningsnivå, region, sektor, næring og yrkeskategori. 18. des 2017 Nå må både sponsorer, media og idretten gjøre en innsats for å minske lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige toppidrettsutøvere. Forskjellen kan til dels forklares ved at herrene har prestert litt bedre, særforbundene bruker mer penger på herreidrett og det er flere plasser for menn i elitegrupper.21. des 2017 Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, fastslår SSB. Det er i Oslo forskjellene mellom kvinner og menn er minst. discoteca gay valencia weather Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Norsk arbeidsliv - YS Forhandlingssystemet, herunder frontfagsmodellen, bidrar til å opprettholde eksisterende lønnsforskjeller. Internasjonale erfaringer viser også at partene i arbeidslivet ikke har klart å få bukt med illegitime lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I Norge har arbeidslivets parter hatt likelønn på dagsorden de siste 20 årene 

armbåndsur til kvinner Store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Likestilling mellom kjønnene - FN-sambandet8. mar 2016 Årsakene til de store lønnsforskjellene mellom menn og kvinner er etter alt å dømme flere. Forsker Bente Abrahamsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har tidligere uttalt til at kvinner har en tendens til å nedprioritere drømmen om høy inntekt når de velger jobb. Pål Schøne, samfunnsforsker  dating younger guys after divorce kijken Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 5. des 2009 Men ifølge en av Islands fremste likestillingsforskere, professor Inglfur Gíslason ved Universitetet på Island, har ikke økt pappaperm på Sagaøya hatt noen effekt for utviklingen av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Islandske kvinner tjener fortsatt omtrent 80 prosent av menn, om man ser på timelønn. 17. jan 2017 Det er ingen nyhet at inntektsforskjellene mellom menn og kvinner er store. Nytt er det imidlertid at vi for første gang kan presentere forskjellene mellom menn og kvinner brutt ned på lokalt nivå. Femti prosent skille i Norge. På landsbasis snakker vi nå om en differanse på nesten femti prosent.

Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn gjennomsnittet i EU-landene. I snitt tjente kvinner i EU 83 prosent av menn i 2007. I våre nærmeste naboland er også lønnsgapet litt større enn i Norge. I Danmark og Sverige tjente kvinner 82  Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn gjennomsnittet i EU-landene. I snitt tjente kvinner i EU 83 prosent av menn i 20007. I våre nærmeste naboland er også lønnsgapet litt større enn i Norge. I Danmark og Sverige tjente kvinner 82 SVAR: Hei Du kan lese om likestilling mellom kjønnene i artiklene under svaret. Likestillingen har kommet et godt stykke på vei, men Selv om det stadig jevnes ut, er det nok en markant lønnsforskjell på menn og kvinner i Norge - uten at vi kan vise til noen konkrete tall. Ved valg av utdannelse er det viktig å reflektere over  frases de libertad hermosas Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 7. mar 2014 lønnsforskjeller. En av de store likestillingskampene gjennom årtier har vært kampen for likelønn mellom kvinner og menn. Ferske analyser kvinner selv. – Holdningen til inntektsforskjeller påvirker også holdningen til likelønn mellom kvinner og menn. Fortsatt har vi ikke likelønn i Norge, og da er det  19. okt 2017 Kvinner i arbeidslivet - posted in Skole og leksehjelp: Kvinner i arbeidslivet Jeg har noen spørsmål som jeg lurer på 1. Tjener kvinner idag like mye som menn, (Lønn)?? Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i norge 2. Utdanning Har kvinner og menn like muligheter til utdanning?? «Kvinner og 

Seks av ti tjener under en million | Advokatbladet Hva synes dere om denne mannen ? (Feminisme vs logikk) - Generell Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, Lønnsgapet mellom kvinner og menn består - SSB. Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn gjennomsnittet i  frases filosoficas de amor nietzsche Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 15. mar 2017 En helt ny datakilde avslører lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge. 29. sep 2016 Så hvorfor har vi ikke likelønn i Norge? Vi har spurt to av bidragsyterne i den nye Rundt en fjerdedel av lønnsforskjellen mellom kvinner og menn som har like lang utdanning og er i samme alder, kan føres tilbake til lønnsforskjeller mellom næringer. Imidlertid finnes det kjønnsforskjeller også innad i 

I Norge ser det noe bedre ut: tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) fastslår at norske kvinner tjener gjennomsnittlig 14 prosent mindre i måneden enn sine Den største lønnsforskjellen mellom kvinner og menn finner vi i finans- og eiendomsbransjen. Sammenhengen mellom likestilling og verdiskapning er uomtvistelig. ?gdat&keyword=lnnsforskjeller+i+norge+mellom+kvinner+og+menn Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn I snitt tjener menn 46. Velkommen til Dinsides diskusjon. Kvinner og menn i arbeidsmarkedet 35 37 Tabell 4. Populasjonen i privat sektor omfatter alle foretak i SSBs Sykepleierne krever likelønn innen 2012 | Norsk Sykepleierforbund stevnemøte definisjon Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 25. okt 2016 I Norge er tallet 88 prosent. Colurbox Tidspunktet er valgt fordi sammenlignet med hva menn tjener, jobber kvinner uten lønn fra klokka 14.38 og ut resten av en åtte timer lang arbeidsdag. Kvinnene i Reykjavik samlet seg utenfor Alltinget for å protestere mot lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 13. apr 2016 Forskning viser, ifølge Misje Østbakken, at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn ser ut til å være størst blant ledere. Deretter At kvinner i Norge fremdeles i snitt tjener mindre enn menn, mener Mathiassen Retterås blant annet også skyldes utfordringer som at kvinner ofte ikke holder følge med menn i 

Siste - Mer pappaperm gir ikke likelønn. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn

19. mar 2015 Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner gjør at kvinner har dårligere utgangspunkter for å kunne investere i for eksempel eiendom som gir avkastning at forhandlingsmodellen i Norge som bygger på kollektive lønnsforhandlinger opprettholder stabile lønnsrelasjoner – også mellom kvinner og menn. 29. nov 2016 Heltidsansatte kvinner i Norge har i snitt en lønn som er 87,7 prosent av mennenes årslønn, men for kvinnelige ledere er forskjellen større. Han understreker også at man ut fra tallene i undersøkelsen ikke kan si noe om eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som utfører samme jobb, bare 9. okt 2007 I denne oppgaven analyseres lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i en yrkesgruppe som i og privat sektor. Datamaterialet som benyttes til analysene er basert på NITOs (Norges ingeniør og tidligere forskning om lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige ingeniører utledes hypoteser som  frases bob marley tumblr Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Likelønn skapes også lokalt - Den norske tannlegeforenings Tidende Oppgave: Store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, med mange yrker som er dominert enten av kvinner eller menn. Også i lønn er det forskjeller: Vi vet at menn i snitt tjener mer enn kvinner. Hvorfor er det slik, og hvilke konsekvenser får et slikt kjønnsdelt 

7. mar 2017 Status på kvinnedagen i Norge 2017: Menn tjener mer enn kvinner i både private og offentlige selskaper, kommunen og i staten som heltidsansatte, viser mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet som er vanskelig å få bukt med, sier hun, og viser til at utjevning av lønnsforskjellene har gått sakte siden  15. okt 2012 Forutsatt at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner forblir 72000 kroner hvert år framover, vil dette beløpe seg til 2,7 millioner kroner om 40 år. - Setter man av differansen årlig Likestilling en myte - Likestilling er en myte i Norge, kvinner har fremdeles mest ansvar på hjemmebane. Det er trolig en viktig 12. jan 2006 Norge er et av de landene i verden som har størst lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som utfører samme jobb. amici youtube Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 5. des 2017 Det norske arbeidsmarkedet er såkalt kjønnsdelt, det vil si at mange typer virksomheter og yrker er dominert av enten kvinnelig eller mannlig arbeidskraft. Dette har stor betydning når vi skal se på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner  8. nov 2016 I Norge, som i mange andre land - for eksempel i USA - har lønnsgapet mellom menn og kvinner avtatt betraktelig, mens andelen kvinner i Tredje faktum, som er noe overraskende, er at vi ser det samme mønsteret i Norge som i USA, både at lønnsforskjellene først og fremst oppstår etter første barn, 

Rapporten har til hensikt å belyse forskjeller mellom kvinner og menn innen helse og deres bruk av helsetjenester. Rapporten inneholder en indikatordel og Sammenlignet med resten av Europa var lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge på omtrent samme nivå som gjennomsnittet i EU-landene i 2005. Høgskolen i Oslo og Akershus En vanlig forklaring på lønnsforskjeller mellom menn og kvinner er at de jobber i henholdsvis høytlønnede og lavtlønnede yrker. Det viser seg at egne preferanser spiller en betydelig rolle for å forstå kjønnsforskjeller i lønn, og kan forklare hvorfor kvinner tjener mindre enn menn – selv når 15. aug 2016 DNB har som en del av det lokale lønnsoppgjøret satt av en egen kvinnepott for å rette opp lønnsmessige skjevheter mellom kvinner og menn. Potten skal brukes i tilfeller der skjevhetene kun kan forklares med kjønn. – I finanssektoren er det relativt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og det er  frases de aventura con mi novio Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 23. apr 2006 Postdoktor Ole Skalpe ved Handelshøyskolen BI har sammenlignet mannlige og kvinnelige lederes lønnsnivå i private bedrifter i Norge. Undersøkelsen fastslår at lønnsforskjellene mellom bedriftsledere i privat sektor er større enn ellers i arbeidslivet. Kvinners andel av menns lønn varierer generelt fra 80  17. okt 2017 Den markeres for å vise lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og sykepleierforbundet og utdanningsforbundet har en oppfordring til trønderbenken på Stortinget.

(). Ny forskning viser at forventet inntekt er en svært viktig motivasjon for valg av utdanning. Menn er mer opptatt av inntekt enn kvinner, og de unngår ikke utdanninger med inntektsusikkerhet i like stor grad som kvinner. Dette bidrar sterkt til inntektsforskjellene mellom kjønnene. Resultatene er presentert i  26. aug 2010 Fagstoff: Når et barn blir født blir det gitt en kjønnsrolle. Det blir kategorisert inn i medisinske og statlige arkivet og i sosiale grupper som kvinne eller mann.5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Forskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning. palabras de amor fangoria Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Norge har et kjønnsdelt arbeidsliv hvor kvinner og menn i stor grad arbeider i hver sine bransjer og yrker. Grunnlaget for yrkesvalg legges i utdanningen. Mange kvinner arbeider deltid, og en del av disse ønsker høyere stillingsbrøk. Lønnsforskjellene følger det kjønnsdelte arbeidslivet, og det er sammenheng mellom mye  15. nov 2017 Norsk Ledelsesbarometer viser at det fortsatt er store lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere. Sjekk hvilke Da får vi med ekstrainntekter, bonuser og andre lønnstillegg, som for eksempel sokkelkompensasjon i Nordsjøen, forklarer forsker Eivind Falkum fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

2009:038 Monopsonistic Discrimination and the Gender Wage Gap · 2007:031 Er det et glasstak i Norge? 2007:005 Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv · 2007:003 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? 2006:049 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hva kan økonomisk  19. aug 2009 I 2008 tjente kvinner 85 kroner for hver 100-lapp menn tjente, mot 84 kroner i 1997. Kvinners andel av menns lønn har altså ikke endret seg i særlig grad de siste ti årene. Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn 28. mar 2017 Hun trekker frem at det tidligere ble sagt at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn kunne forklares ved at kvinner hadde lavere utdanningsnivå. – Man sa at kvinner ville få høyere lønn når de tok mer utdanning. Nå har de mer utdanning, så det forklarer ikke lønnsforskjellene vi har i Norge i dag. Det som  imagenes con frases de amor verdadero y sincero Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer. Noen av de største forskjellene finnes blant ansatte med høyere utdanning. (Foto: Frida H. Gullestad). Foto: Frida H. Gullestad. Skrevet av Ida Bergstrøm, På Høyden. Publisert: 05 desember 2017 12:12 Sist oppdatert: 05 desember 2017 12:12. I 2016 utgjorde kvinners  Likestilling – Wikipedia

Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen Dersom stillingene har lik verdi, går bevisbyrden over på arbeidsgiver som må sannsynliggjøre/dokumentere at lønnsforskjellene ikke skyldes kjønn. Personlige prestasjoner  Store lønnsforskjeller i Vennesla - Vennesla TidendeInstiutt for samfunnsforskning, Oslo Mange vil lage et skille mellom: Lønnsforskjeller som er resultat av egne valg og investeringer, feks i utdanning, og; lønnsforskjeller som er resultat av forhold som er utenfor den enkeltes kontroll, som feks Dekomponering av inntektsforskjeller mellom kvinner og menn 1973 - 2001. quiero comenzar a ser vegetariana Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Onsdag 8. mars ble den internasjonale kvinnedagen markert verden over. Dagen ble lansert allerede tidlig på 1900-tallet i sammenheng med kvinners kamp for stemmerett, og det viser seg det fortsatt er en del ting å kjempe for – også i Norge. Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en  Hvorfor tjener kvinner mindre enn menn? En av årsakene ligger i at Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, menn og kvinner velger forskjellige yrker og har forskjellig arbeidstid. Videre opprettholder forhandlingssystemet stabile lønnsrelasjoner mellom kvinner og menn. Lønnsforskjellene vokser også når vi blir foreldre.

0026 Oslo. Deres ref: Vår ref: 207.20/NSS 15. februar 2011. Likestilling for likelønn Meld. St. 6 [2010-2011]. Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Likelønnskommisjonen (NOU 2008:6) la et godt grunnlag for å forklare de lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som statistikken Viser. Lønnsstatistikk fra SSB viser at  5. okt 2016 - - hele Norges studentportal - studentliv - utdanning - karriere. Menn er mer opptatt av inntekt enn kvinner, og de unngår ikke utdanninger med inntektsusikkerhet i like stor grad som kvinner. Det er for eksempel to forskjeller mellom siviløkonom- og lærerutdanning.18. okt 2017 18. oktober er likelønnsdagen. Fram til da tjener kvinner og menn like mye. Resten av året jobber jentene gratis! Derfor må regjeringen lære av Norges herrelandslag i fotball av hensyn til yrkesgruppene som velferden i vårt land er avhengig av, skriver fylkesleder Karen Brasetvik. w voksen dates Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 22. jun 2010 I realiteten sementerer den eksisterende forskjeller mellom kvinner og menn. I Dagens I oppgjøret i staten skal en pott på 200 millioner kroner (av om lag 14 milliarder) gå til til “kvinnegruppene”, for å jevne ut lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Vi har allerede lik lønn for likt arbeid i Norge i dag. bidrar til å opprettholde eksisterende lønnsforskjeller. Internasjonale erfaringene viser også at partene i arbeidslivet ikke har klart å få bukt med illegitime lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I Norge har arbeidslivets parter har hatt likelønn på dagsorden de siste 20 årene uten å klare å gjøre noe med likelønnsgapet.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - - Institutt for . Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn

Tilgang for alle. Tittel: Er det et glasstak i Norge? : lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på toppen i arbeidsmarkedet. Navn: Nilsen, Kjersti Misje. Publisert: 2007. Omfang: S. [181-194] : ill. Overordnet post: Søkelys på arbeidslivet. - Årg. 24, nr. 2 (2007). Språk: Norsk (Bokmål). Emne: kjønnsforskjeller · arbeidsmarked 3 Institutt for samfunnsforskning 2013 Rapport 2013:7 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-0208 Oslo, Norway ISBN (trykk): ISBN (pdf): ISSN: 4 Forord Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet: «Analyse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn», finansiert av Barne-, 24. jun 2008 Denne studien omfatter seks europeiske land: Danmark, Hellas, Island, Norge, Storbritannia og Østerrike, tar for seg lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i hvert enkelt land og gir også en komparativ analyse. Lønnsforskjellene studeres på bakgrunn av lov- og regelverk, former for lønnsdannelse og  military dating sites review notes Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Det er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge. 14. aug 2008 Utredningen dokumenterer at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner er betydelig redusert, men tempoet i utjevningen er gått ned etter hvert som forskjellene nå blir mindre. Kvinner utgjør i dag flertallet av medisinstudentene, og det forventes at kvinnelige leger blir i flertall i Norge fra 2016. Det blir 

Menn tjener fortsatt mer enn kvinner : norge - Reddit 15. sep 2016 Høyres programkomité foreslår å tvinge større bedrifter til å publisere gjennomsnittslønn for menn og kvinner i årsrapporten, for å få mer åpenhet om Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og at kvinner tar en større del av omsorgsoppgavene når 25. feb 2016 Funnene viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som jobber i samme yrke, i samme bransje, i samme sektor, og som har like lang utdanning og arbeidserfaring og lik tilknytning til Selv om vi har kommet langt i Norge, henger de tradisjonelle kjønnsrollene litt igjen, sier Misje Østbakken. maghreb chat nummer 2016 Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 28. nov 2017 Fra rundt 1850 av fikk kvinner utvidet sine rettigheter på mange områder. I 1912 fikk de adgang til de fleste embeter, og i 1913 fikk de alminnelig stemmerett. Nå var de på mange måter formelt likestilt med viste seg imidlertid at formelle, juridiske rettigheter ikke betydde at kvinnene fikk ta i bruk  1. mar 2017 FOR SAMFUNNS-. FORSKNING. Rapport 2017:3. Lønns- og karriere utvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014. Øyvind Søraas Skorge og . forskjeller mellom kvinner og menn for hver yrkeskategori og institusjons- . lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, med gjennomsnittlig lønnsgap på.

3. mar 2016 I 2014 tjente menn i lederstillinger 18,2 prosent mer enn kvinnelige ledere i Norge. Det betyr at kvinner må jobbe 66,4 dager mer inn i det neste året for å komme opp i samme lønn som menn tjente året før. 3 Kvinnefratrekk i timelønn i år 2000 [Erling Barth: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, Kvinner og Cash, Oslo 2006] Figur 1: Stolpene viser prosentvis lavere timelønn for kvinner i hele økonomien beregnet ut fra forskjellige modeller. De første fire kolonnene viser tall fra Barth (2003). De er estimert ved hjelp av Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge. Book. no quiero una aventura Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 5. okt 2016 - - hele Norges studentportal - studentliv - utdanning - karriere. Forutsatt at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner forblir 72.000 kroner hvert år framover, vil dette beløpe seg til 2,7 millioner kroner om 40 år. - Setter man av differansen årlig på en sparekonto og får to  1. jul 2008 Kommisjonen skal gi en oversikt over lover, internasjonale avtaler og konvensjoner Norge er bundet av når det gjelder likelønn mellom kvinner og menn, og drøfte hvordan disse følges opp i praksis. Kommisjonen skal vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. I.

6. nov 2017 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i norge Databasedesignere og -administratorer 53. Hjelpearbeidere i gartneri mv. Renholdere i private hjem 29. I bydelen er Heritage Museum som tar for seg Hongkongs historie og kultur. Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 37. Av stor interesse for  14. apr 2016 Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tilsvarende månedslønn for kvinner var 41.500 kroner. Det har vært mye snakk om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn de siste tiårene, og det med rette.Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Og selv om det blir stadig flere kvinnelige sjefer, er kun en fjerdedel av toppsjefene i Norge kvinner. Store lønnsforskjeller. En annen utfordring er at det er store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder lønn. I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn  chat gay euskadi letra Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 20. des 2017 Med fortsatt lik hastighet på lønnsutviklingen, vil kvinner i Norge oppnå likelønn om ca 80 år. Går det så lang tid, er kvinnene som Det er en logisk slutning av at lønnsforskjeller mellom kjønn ofte forklares med at kvinner i større grad enn menn jobber i omsorgsyrker i offentlig sektor. Men heller ikke blant  12. feb 2015 Norge Eurostat. Tyskland. Lønnsforskjeller i EU og Norden. Differansen mellom menns lønn og kvinners lønn i prosent av menns lønn, virksomheter med Lønnsgapet mellom kvinner og menn er størst på utdanningsnivået inntil 4 års høyere utdanning. Det er også på dette nivået andelen kvinner er størst.

4. mar 2010 Men er lønnsforskjellene mellom menn og kvinner et tegn på at kvinner diskrimineres? Vi har visst med sikkerhet siden 2000 med Trond Pettersens omfattende studie at det ikke foregår lønnsdiskriminering i Norge. Norge har som påvist i likelønnskommisjonen, et kjønnssegregert arbeidsmarked. Oppland Arbeiderblad - Dårligere enn Slovenia på likelønnNorge er et av landene med høyest yrkesdeltakelse for kvinner. Det norske arbeidsmarkedet er likevel sterkt kjønnssegre- gert, både ved at kvinner og menn fortsatt i betydelig grad velger ulike utdanninger og arbeider i ulike yrker, næringer og sektorer. sykefravær at det derimot er store forskjeller mellom kjøn- nene. free dating plr ebook Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Title, Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge Volume 92, Issue 7 of Rapport (Institutt for samfunnsforskning (Oslo, Norway))). Author, Erling Barth. Contributor, Institutt for samfunnsforskning (Oslo, Norway). Publisher, Institutt for samfunnsforskning, 1992. Length, 60 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan  Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i en homogen gruppe av daglige ledere i små og mellomstore foretak er hovedtema i denne artikkelen. Norge er et interessant utgangspunkt fordi vi oppfatter oss selv som et foregangsland innen likestillingsspørsmål. Denne oppfatningen er forsterket etter at Bondevik-regjeringen 

17. okt 2017 Den markeres for å vise lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og sykepleierforbundet og utdanningsforbundet har en oppfordring til trønderbenken på Stortinget. 15. aug 2016 DNB har som en del av det lokale lønnsoppgjøret satt av en egen kvinnepott for å rette opp lønnsmessige skjevheter mellom kvinner og menn. Potten skal brukes i tilfeller der skjevhetene kun kan forklares med kjønn. – I finanssektoren er det relativt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og det er 21. des 2017 Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, fastslår SSB. Det er i Oslo forskjellene mellom kvinner og menn er minst. dating.dk uden at betale told Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 15. aug 2016 DNB har som en del av det lokale lønnsoppgjøret satt av en egen kvinnepott for å rette opp lønnsmessige skjevheter mellom kvinner og menn. Potten skal brukes i tilfeller der skjevhetene kun kan forklares med kjønn. – I finanssektoren er det relativt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og det er  internasjonale avtaler og konvensjoner Norge er bundet av når det gjelder likelønn mellom kvinner og menn, og drøfte hvordan disse føl ges opp i praksis. – Kommisjonen skal vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvin ner og menn. I denne sammenheng skal kom misjonen gjøre rede for 

14. apr 2016 Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tilsvarende månedslønn for kvinner var 41.500 kroner. Det har vært mye snakk om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn de siste tiårene, og det med rette. 9. okt 2007 I denne oppgaven analyseres lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i en yrkesgruppe som i og privat sektor. Datamaterialet som benyttes til analysene er basert på NITOs (Norges ingeniør og tidligere forskning om lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige ingeniører utledes hypoteser som Likestilling – Wikipedia si banco Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 6. nov 2017 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i norge Databasedesignere og -administratorer 53. Hjelpearbeidere i gartneri mv. Renholdere i private hjem 29. I bydelen er Heritage Museum som tar for seg Hongkongs historie og kultur. Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 37. Av stor interesse for  12. jan 2006 Norge er et av de landene i verden som har størst lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som utfører samme jobb.SVAR: Hei Du kan lese om likestilling mellom kjønnene i artiklene under svaret. Likestillingen har kommet et godt stykke på vei, men Selv om det stadig jevnes ut, er det nok en markant lønnsforskjell på menn og kvinner i Norge - uten at vi kan vise til noen konkrete tall. Ved valg av utdannelse er det viktig å reflektere over 

 

3. Kvinners og menns lønn - Custom Publish. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn

Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn gjennomsnittet i EU-landene. I snitt tjente kvinner i EU 83 prosent av menn i 2007. I våre nærmeste naboland er også lønnsgapet litt større enn i Norge. I Danmark og Sverige tjente kvinner 82  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn ?gdat&keyword=lnnsforskjeller+i+norge+mellom+kvinner+og+menn Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn I snitt tjener menn 46. Velkommen til Dinsides diskusjon. Kvinner og menn i arbeidsmarkedet 35 37 Tabell 4. Populasjonen i privat sektor omfatter alle foretak i SSBs  12. jan 2018 Hollywood er i fyr og flamme etter at det på tirsdag ble kjent at det skal ha vært helt enorme lønnsforskjeller mellom den mannlige og kvinnelige hovedrollen i thriller-filmen All the Money in The Også i Norge er det store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, til tross for at kvinner har mer utdanning.

Sykepleierne krever likelønn innen 2012 | Norsk Sykepleierforbund Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 5. des 2017 Det norske arbeidsmarkedet er såkalt kjønnsdelt, det vil si at mange typer virksomheter og yrker er dominert av enten kvinnelig eller mannlig arbeidskraft. Dette har stor betydning når vi skal se på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner  15. okt 2012 Forutsatt at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner forblir 72000 kroner hvert år framover, vil dette beløpe seg til 2,7 millioner kroner om 40 år. - Setter man av differansen årlig Likestilling en myte - Likestilling er en myte i Norge, kvinner har fremdeles mest ansvar på hjemmebane. Det er trolig en viktig 

Oppland Arbeiderblad - Dårligere enn Slovenia på likelønn Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Seks av ti tjener under en million | Advokatbladet BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET (BLD). Att: Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo. Deres ref: 200600864-/JHJS. Oslo, 15. september 2008 menn per time. Kommisjonens hovedfunn tyder på at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes både strukturelle forhold og personlige valg. Vi mener det er viktig å.

Menn og likestilling - Google Books Result Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Og selv om det blir stadig flere kvinnelige sjefer, er kun en fjerdedel av toppsjefene i Norge kvinner. Store lønnsforskjeller. En annen utfordring er at det er store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder lønn. I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn  Menn tjener fortsatt mer enn kvinner : norge - Reddit

Norge har et kjønnsdelt arbeidsliv hvor kvinner og menn i stor grad arbeider i hver sine bransjer og yrker. Grunnlaget for yrkesvalg legges i utdanningen. Mange kvinner arbeider deltid, og en del av disse ønsker høyere stillingsbrøk. Lønnsforskjellene følger det kjønnsdelte arbeidslivet, og det er sammenheng mellom mye  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Oppgave: Store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, med mange yrker som er dominert enten av kvinner eller menn. Også i lønn er det forskjeller: Vi vet at menn i snitt tjener mer enn kvinner. Hvorfor er det slik, og hvilke konsekvenser får et slikt kjønnsdelt  Fakta om deltid

Rapporten har til hensikt å belyse forskjeller mellom kvinner og menn innen helse og deres bruk av helsetjenester. Rapporten inneholder en indikatordel og Sammenlignet med resten av Europa var lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge på omtrent samme nivå som gjennomsnittet i EU-landene i 2005. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Høgskolen i Oslo og Akershus En vanlig forklaring på lønnsforskjeller mellom menn og kvinner er at de jobber i henholdsvis høytlønnede og lavtlønnede yrker. Det viser seg at egne preferanser spiller en betydelig rolle for å forstå kjønnsforskjeller i lønn, og kan forklare hvorfor kvinner tjener mindre enn menn – selv når  Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i en homogen gruppe av daglige ledere i små og mellomstore foretak er hovedtema i denne artikkelen. Norge er et interessant utgangspunkt fordi vi oppfatter oss selv som et foregangsland innen likestillingsspørsmål. Denne oppfatningen er forsterket etter at Bondevik-regjeringen 

13. apr 2016 Kjersti Misje Østbakken opplyser at kvinner i Norge i dag i snitt har omtrent 12 prosent lavere timelønn enn menn. Etter lederyrker er det i høyskoleyrker og akademiske yrker forskjellene i lønn er størst mellom kvinner og menn. Men det er ikke slik at lønnsforskjeller mellom kjønnene er hugget i stein. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Oppland Arbeiderblad - Dårligere enn Slovenia på likelønn 5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Forskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning.

Hvorfor tjener menn mer enn kvinner? - Ung.no. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn

Tilgang: Tilgang til metadata. Tittel: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i staten : forklarbare forskjeller eller reell ulikelønn? Forfatter: Myrvold, Trine Monica. Publisert: Oslo : Institutt for samfunnsforskning, 1990. Omfang: 165 s. Overordnet post: Norbok. Språk: Norsk (Bokmål). Emne: likelønnsspørsmål · kvinnearbeid Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Likestilling – Wikipedia Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer. Noen av de største forskjellene finnes blant ansatte med høyere utdanning. (Foto: Frida H. Gullestad). Foto: Frida H. Gullestad. Skrevet av Ida Bergstrøm, På Høyden. Publisert: 05 desember 2017 12:12 Sist oppdatert: 05 desember 2017 12:12. I 2016 utgjorde kvinners 

Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen Dersom stillingene har lik verdi, går bevisbyrden over på arbeidsgiver som må sannsynliggjøre/dokumentere at lønnsforskjellene ikke skyldes kjønn. Personlige prestasjoner  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Tilgang: Tilgang til metadata. Tittel: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i staten : forklarbare forskjeller eller reell ulikelønn? Forfatter: Myrvold, Trine Monica. Publisert: Oslo : Institutt for samfunnsforskning, 1990. Omfang: 165 s. Overordnet post: Norbok. Språk: Norsk (Bokmål). Emne: likelønnsspørsmål · kvinnearbeid 17. jan 2017 Det er ingen nyhet at inntektsforskjellene mellom menn og kvinner er store. Nytt er det imidlertid at vi for første gang kan presentere forskjellene mellom menn og kvinner brutt ned på lokalt nivå. Femti prosent skille i Norge. På landsbasis snakker vi nå om en differanse på nesten femti prosent.

22. jun 2010 I realiteten sementerer den eksisterende forskjeller mellom kvinner og menn. I Dagens I oppgjøret i staten skal en pott på 200 millioner kroner (av om lag 14 milliarder) gå til til “kvinnegruppene”, for å jevne ut lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Vi har allerede lik lønn for likt arbeid i Norge i dag. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, Lønnsgapet mellom kvinner og menn består - SSB. Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn gjennomsnittet i  Onsdag 8. mars ble den internasjonale kvinnedagen markert verden over. Dagen ble lansert allerede tidlig på 1900-tallet i sammenheng med kvinners kamp for stemmerett, og det viser seg det fortsatt er en del ting å kjempe for – også i Norge. Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en 

Norge har et kjønnsdelt arbeidsliv hvor kvinner og menn i stor grad arbeider i hver sine bransjer og yrker. Grunnlaget for yrkesvalg legges i utdanningen. Mange kvinner arbeider deltid, og en del av disse ønsker høyere stillingsbrøk. Lønnsforskjellene følger det kjønnsdelte arbeidslivet, og det er sammenheng mellom mye  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Oppland Arbeiderblad - Dårligere enn Slovenia på likelønn Hvorfor tjener kvinner mindre enn menn? En av årsakene ligger i at Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, menn og kvinner velger forskjellige yrker og har forskjellig arbeidstid. Videre opprettholder forhandlingssystemet stabile lønnsrelasjoner mellom kvinner og menn. Lønnsforskjellene vokser også når vi blir foreldre.

SVAR: Hei Du kan lese om likestilling mellom kjønnene i artiklene under svaret. Likestillingen har kommet et godt stykke på vei, men Selv om det stadig jevnes ut, er det nok en markant lønnsforskjell på menn og kvinner i Norge - uten at vi kan vise til noen konkrete tall. Ved valg av utdannelse er det viktig å reflektere over  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 15. aug 2016 Oslo (NTB): En pott på 17 millioner kroner skal utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i DNB. Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i en homogen gruppe av daglige ledere i små og mellomstore foretak er hovedtema i denne artikkelen. Norge er et interessant utgangspunkt fordi vi oppfatter oss selv som et foregangsland innen likestillingsspørsmål. Denne oppfatningen er forsterket etter at Bondevik-regjeringen 

12. jan 2018 Hollywood er i fyr og flamme etter at det på tirsdag ble kjent at det skal ha vært helt enorme lønnsforskjeller mellom den mannlige og kvinnelige hovedrollen i thriller-filmen All the Money in The Også i Norge er det store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, til tross for at kvinner har mer utdanning. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 1. mar 2017 FOR SAMFUNNS-. FORSKNING. Rapport 2017:3. Lønns- og karriere utvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014. Øyvind Søraas Skorge og . forskjeller mellom kvinner og menn for hver yrkeskategori og institusjons- . lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, med gjennomsnittlig lønnsgap på. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer. Noen av de største forskjellene finnes blant ansatte med høyere utdanning. (Foto: Frida H. Gullestad). Foto: Frida H. Gullestad. Skrevet av Ida Bergstrøm, På Høyden. Publisert: 05 desember 2017 12:12 Sist oppdatert: 05 desember 2017 12:12. I 2016 utgjorde kvinners 

Kvinner i arbeidslivet - Skole og leksehjelp - Diskusjon.no. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn

13. apr 2016 Kjersti Misje Østbakken opplyser at kvinner i Norge i dag i snitt har omtrent 12 prosent lavere timelønn enn menn. Etter lederyrker er det i høyskoleyrker og akademiske yrker forskjellene i lønn er størst mellom kvinner og menn. Men det er ikke slik at lønnsforskjeller mellom kjønnene er hugget i stein. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 9. okt 2007 I denne oppgaven analyseres lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i en yrkesgruppe som i og privat sektor. Datamaterialet som benyttes til analysene er basert på NITOs (Norges ingeniør og tidligere forskning om lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige ingeniører utledes hypoteser som  17. okt 2017 Den markeres for å vise lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og sykepleierforbundet og utdanningsforbundet har en oppfordring til trønderbenken på Stortinget.

12. jan 2018 Hollywood er i fyr og flamme etter at det på tirsdag ble kjent at det skal ha vært helt enorme lønnsforskjeller mellom den mannlige og kvinnelige hovedrollen i thriller-filmen All the Money in The Også i Norge er det store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, til tross for at kvinner har mer utdanning. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 28. nov 2017 Fra rundt 1850 av fikk kvinner utvidet sine rettigheter på mange områder. I 1912 fikk de adgang til de fleste embeter, og i 1913 fikk de alminnelig stemmerett. Nå var de på mange måter formelt likestilt med viste seg imidlertid at formelle, juridiske rettigheter ikke betydde at kvinnene fikk ta i bruk  Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, Lønnsgapet mellom kvinner og menn består - SSB. Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn gjennomsnittet i 

25. okt 2016 I Norge er tallet 88 prosent. Colurbox Tidspunktet er valgt fordi sammenlignet med hva menn tjener, jobber kvinner uten lønn fra klokka 14.38 og ut resten av en åtte timer lang arbeidsdag. Kvinnene i Reykjavik samlet seg utenfor Alltinget for å protestere mot lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Fakta om deltid Menn og likestilling - Google Books Result

Norge er et av landene med høyest yrkesdeltakelse for kvinner. Det norske arbeidsmarkedet er likevel sterkt kjønnssegre- gert, både ved at kvinner og menn fortsatt i betydelig grad velger ulike utdanninger og arbeider i ulike yrker, næringer og sektorer. sykefravær at det derimot er store forskjeller mellom kjøn- nene. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 1. mar 2017 FOR SAMFUNNS-. FORSKNING. Rapport 2017:3. Lønns- og karriere utvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014. Øyvind Søraas Skorge og . forskjeller mellom kvinner og menn for hver yrkeskategori og institusjons- . lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, med gjennomsnittlig lønnsgap på. Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn gjennomsnittet i EU-landene. I snitt tjente kvinner i EU 83 prosent av menn i 2007. I våre nærmeste naboland er også lønnsgapet litt større enn i Norge. I Danmark og Sverige tjente kvinner 82 

Forhandlingssystemet, herunder frontfagsmodellen, bidrar til å opprettholde eksisterende lønnsforskjeller. Internasjonale erfaringer viser også at partene i arbeidslivet ikke har klart å få bukt med illegitime lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I Norge har arbeidslivets parter hatt likelønn på dagsorden de siste 20 årene  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Forskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning. 4. mar 2010 Men er lønnsforskjellene mellom menn og kvinner et tegn på at kvinner diskrimineres? Vi har visst med sikkerhet siden 2000 med Trond Pettersens omfattende studie at det ikke foregår lønnsdiskriminering i Norge. Norge har som påvist i likelønnskommisjonen, et kjønnssegregert arbeidsmarked.

Østfold Analyse | Likestilling. Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn

6. nov 2017 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i norge Databasedesignere og -administratorer 53. Hjelpearbeidere i gartneri mv. Renholdere i private hjem 29. I bydelen er Heritage Museum som tar for seg Hongkongs historie og kultur. Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 37. Av stor interesse for  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 19. aug 2009 I 2008 tjente kvinner 85 kroner for hver 100-lapp menn tjente, mot 84 kroner i 1997. Kvinners andel av menns lønn har altså ikke endret seg i særlig grad de siste ti årene. Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn  BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET (BLD). Att: Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo. Deres ref: 200600864-/JHJS. Oslo, 15. september 2008 menn per time. Kommisjonens hovedfunn tyder på at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes både strukturelle forhold og personlige valg. Vi mener det er viktig å.

Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Og selv om det blir stadig flere kvinnelige sjefer, er kun en fjerdedel av toppsjefene i Norge kvinner. Store lønnsforskjeller. En annen utfordring er at det er store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder lønn. I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Menn og likestilling - Google Books Result 22. jun 2010 I realiteten sementerer den eksisterende forskjeller mellom kvinner og menn. I Dagens I oppgjøret i staten skal en pott på 200 millioner kroner (av om lag 14 milliarder) gå til til “kvinnegruppene”, for å jevne ut lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Vi har allerede lik lønn for likt arbeid i Norge i dag.

Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, men fremdeles er det store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder arbeid og inntekt, lønn og pensjon. Både arbeidslivet og forholdet mellom arbeidsliv og ubetalte omsorgsoppgaver er i høyeste grad kjønnet. Hovedtrekk som omtales i notatet er  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn Forhandlingssystemet, herunder frontfagsmodellen, bidrar til å opprettholde eksisterende lønnsforskjeller. Internasjonale erfaringer viser også at partene i arbeidslivet ikke har klart å få bukt med illegitime lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I Norge har arbeidslivets parter hatt likelønn på dagsorden de siste 20 årene  BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET (BLD). Att: Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo. Deres ref: 200600864-/JHJS. Oslo, 15. september 2008 menn per time. Kommisjonens hovedfunn tyder på at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes både strukturelle forhold og personlige valg. Vi mener det er viktig å.

15. okt 2012 Forutsatt at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner forblir 72000 kroner hvert år framover, vil dette beløpe seg til 2,7 millioner kroner om 40 år. - Setter man av differansen årlig Likestilling en myte - Likestilling er en myte i Norge, kvinner har fremdeles mest ansvar på hjemmebane. Det er trolig en viktig  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 15. okt 2012 Forutsatt at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner forblir 72000 kroner hvert år framover, vil dette beløpe seg til 2,7 millioner kroner om 40 år. - Setter man av differansen årlig Likestilling en myte - Likestilling er en myte i Norge, kvinner har fremdeles mest ansvar på hjemmebane. Det er trolig en viktig  8. nov 2016 I Norge, som i mange andre land - for eksempel i USA - har lønnsgapet mellom menn og kvinner avtatt betraktelig, mens andelen kvinner i Tredje faktum, som er noe overraskende, er at vi ser det samme mønsteret i Norge som i USA, både at lønnsforskjellene først og fremst oppstår etter første barn, 

19. okt 2017 Kvinner i arbeidslivet - posted in Skole og leksehjelp: Kvinner i arbeidslivet Jeg har noen spørsmål som jeg lurer på 1. Tjener kvinner idag like mye som menn, (Lønn)?? Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i norge 2. Utdanning Har kvinner og menn like muligheter til utdanning?? «Kvinner og  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn med de nye medlemslandene blir lønnsforskjellen i EU omtrent 1 prosentpoeng mindre enn i Norge. Ser vi på våre nærmeste naboland ligger Sverige og Norge omtrent likt, mens forskjellen mellom kvinner og menn er om lag 2 prosentpoeng større i Danmark enn i Norge. Figur 3.1. Kvinners lønn i prosent av menns lønn  7. mar 2014 lønnsforskjeller. En av de store likestillingskampene gjennom årtier har vært kampen for likelønn mellom kvinner og menn. Ferske analyser kvinner selv. – Holdningen til inntektsforskjeller påvirker også holdningen til likelønn mellom kvinner og menn. Fortsatt har vi ikke likelønn i Norge, og da er det 

20. des 2017 Med fortsatt lik hastighet på lønnsutviklingen, vil kvinner i Norge oppnå likelønn om ca 80 år. Går det så lang tid, er kvinnene som Det er en logisk slutning av at lønnsforskjeller mellom kjønn ofte forklares med at kvinner i større grad enn menn jobber i omsorgsyrker i offentlig sektor. Men heller ikke blant  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn ?gdat&keyword=lnnsforskjeller+i+norge+mellom+kvinner+og+menn Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn I snitt tjener menn 46. Velkommen til Dinsides diskusjon. Kvinner og menn i arbeidsmarkedet 35 37 Tabell 4. Populasjonen i privat sektor omfatter alle foretak i SSBs  Likestilling – Wikipedia

15. aug 2016 DNB har som en del av det lokale lønnsoppgjøret satt av en egen kvinnepott for å rette opp lønnsmessige skjevheter mellom kvinner og menn. Potten skal brukes i tilfeller der skjevhetene kun kan forklares med kjønn. – I finanssektoren er det relativt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og det er  Lønnsforskjeller i norge mellom kvinner og menn 0026 Oslo. Deres ref: Vår ref: 207.20/NSS 15. februar 2011. Likestilling for likelønn Meld. St. 6 [2010-2011]. Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Likelønnskommisjonen (NOU 2008:6) la et godt grunnlag for å forklare de lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som statistikken Viser. Lønnsstatistikk fra SSB viser at  14. aug 2008 Utredningen dokumenterer at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner er betydelig redusert, men tempoet i utjevningen er gått ned etter hvert som forskjellene nå blir mindre. Kvinner utgjør i dag flertallet av medisinstudentene, og det forventes at kvinnelige leger blir i flertall i Norge fra 2016. Det blir